Η CSU αναλαμβάνει την εταιρεία καθαρισμού Robedo Cleaning

11
Η CSU αναλαμβάνει την εταιρεία καθαρισμού Robedo Cleaning

Η Robedo Cleaning παρέχει κυρίως υπηρεσίες ενιαίου καθαρισμού με περιφερειακή κάλυψη στο Limburg. Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται έχουν πλέον ενημερωθεί για την εξαγορά.

Η οικογενειακή επιχείρηση αναφέρει ότι «στη CSU βρήκε έναν αξιόπιστο και σεβαστό παίκτη της αγοράς με μεγάλη εμπειρία σε μεγάλες διαδικασίες εξαγοράς και με επαρκή βεβαιότητα και μελλοντικές προοπτικές για πελάτες και υπαλλήλους».

Ομαλή μετάβαση

Η CSU αποδίδει μεγάλη σημασία στην ομαλή μετάβαση για όλους τους υπαλλήλους της Robedo Cleaning. Σύμφωνα με το Transfer of Business Act (WOVO), όλοι οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν εξ ολοκλήρου στο CSU. Κατά τη μετάβαση, οι εκατό εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τους ίδιους όρους απασχόλησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ταιριάζει με στρατηγική CSU

„Αυτή η εξαγορά ταιριάζει καλά με τη στρατηγική μας“, λέει ο Ward Kolman, Business Unit Director South CSU. „Με την εκτεταμένη εμπειρία μας με παρόμοιες διαδικασίες απόκτησης, μπορούμε να ενσωματώσουμε δραστηριότητες με βλέμμα στους πελάτες και τους υπαλλήλους στον υπάρχοντα οργανισμό μας. Η CSU επενδύει προοδευτικά στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία και η προσωπική, πελατοκεντρική προσέγγιση έχει την υψηλότερη προτεραιότητα».

Schreibe einen Kommentar