Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ανάπτυξης TEFL –

25
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ανάπτυξης TEFL –

Σχεδόν όλες οι χώρες που προσλαμβάνουν καθηγητές TEFL για να διδάξουν Αγγλικά στο εξωτερικό απαιτούν τα ακόλουθα έγγραφα για να επεξεργαστούν την τεκμηρίωση της Βίζας Εργασίας:

  1. Ενημερωμένο βιογραφικό (συμπεριλαμβανομένου του Γυμνασίου και του Λυκείου και των ετών παρακολούθησης)
  2. Πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου
  3. Πτυχίο (δεν απαιτείται από ορισμένες χώρες)

– Θα επιταχύνει την επεξεργασία εάν το όνομα στο πιστοποιητικό σας είναι ίδιο με το όνομα στο διαβατήριό σας

  1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό TEFL:

– Συνήθως απαιτείται ΕΛΑΧΙΣΤΟ μάθημα Πιστοποιητικού 120 ωρών

– Απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού σε έντυπη μορφή

– Θα επιταχύνει την επεξεργασία εάν το όνομα στο πιστοποιητικό σας είναι ίδιο με το όνομα στο διαβατήριό σας

– Για θέσεις ONLINE Teaching TEFL αρκεί ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό

  1. Αντίγραφο διαβατηρίου

– Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας απομένει τουλάχιστον 18 μήνες ισχύος

  1. Συμπληρωμένη Ιατρική Έκθεση και αποτελέσματα εξετάσεων αίματος

– Ένα ΠΡΟΤΥΠΟ Ιατρικής Έκθεσης για συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει να σας αποσταλεί από το σχολείο/τον εργοδότη σας

  1. τεστ COVID

– Συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα σας κοινοποιηθούν από το σχολείο/τον εργοδότη σας

  1. Συμβολαιογραφία και Νομιμοποίηση Επίσημων Εγγράφων

– Αυτή η απαίτηση διαφέρει από χώρα σε χώρα (π.χ. Απαιτείται για ΛΔ Κίνα, Νότια Κορέα κ.λπ.)

– Οι λεπτομέρειες θα σας κοινοποιηθούν από το σχολείο/τον εργοδότη

  1. Συστατική επιστολή από προηγούμενο δάσκαλο ή εργοδότη
  2. Υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας που παρέχεται από το σχολείο/εργοδότη

Όλα τα έγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να είναι καθαρά, επίπεδα, έγχρωμα σαρωμένα αντίγραφα των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ εγγράφων (όχι φωτογραφίες)

Καθώς κάθε συγκεκριμένη χώρα μπορεί να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις εγγράφων για τη διευκόλυνση της παροχής τεκμηρίωσης θεώρησης εργασίας για τη συγκεκριμένη χώρα, η παραπάνω λίστα θα απαιτείται γενικά από όλους.

Για να μπορέσετε να βοηθήσετε το σχολείο/τον εργοδότη σας με την ταχεία επεξεργασία της τεκμηρίωσης για τη βίζα εργασίας σας – μπορείτε να προσπαθήσετε να έχετε τα περισσότερα από αυτά τα έγγραφα έτοιμα για υποβολή όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση διδασκαλίας.

Schreibe einen Kommentar